Φροντιστηριακές ασκήσεις  
Φυλλάδιο 
Θέμα
Ασυμπτωτική πολυπλοκότητα. Αναπαράσταση γραφημάτων.  pdf
Τοπολογική διάταξη. Τριαδική (ternary) αναζήτηση.  pdf
Διαίρει και Βασίλευε: Μετρηση αναστροφών, Ευρεση πλησιέστερων σημείων.  pdf
.  pdf
.  pdf
.  pdf
.  pdf
.  pdf
.  pdf
10 
.  pdf
11 
.  pdf